Stora Rickeby Gård
 
Stora Rickeby Gård

 

Kursinnehåll

 

Blivande gåsmiddag?Program för Jägarexamen

 

Vi erbjuder endast intensivkurser förlagda på vardagar, måndag-torsdag alt. tisdag-fredag. Minst 4 deltagare.

Pris för intensivkurs: 8.500 kr inklusive moms i detta ingår:

- Kurslitteratur:

- Kunskap för Jakt

- Jaktlagstiftning

som sänds efter erhållen betalning. Minst 4 deltagare.

 

Dag 1 (8.00-17.00)         

Fm: Introduktion, prestentation och jägarexamens kursupplägg.

Lagstiftningar för Jakt och Vapen

Säker vapenhantering teoretisk, vapengenomgång, ammunition och skjutteknik.

Em: Vi ägnar hela eftermiddagen åt övningsskytte, kula, på löpande älg.

 

Dag 2 (8.00-17.00)

Fm: Teori; jaktens historia, artkännedom

Em: Vi åker ut och tittar på saker som är bra för dig veta då du kommer till din egna jaktmark, såsom viltremisser, viltåkrar, viltvatten, saltstenar, jakttorn, passgenomgång etc..Övningsskytte hagel, säker vapenhantering i praktiken , avståndsbedömning. Dagen avslutar vi med teori där vi går igenom olika Jaktmetoder

 

Dag 3 (8.00-19.00)

Teori; jaktmetoder med hund, eftersök, viltvård och tillvaratagande av viltet.

Vi tränar vidare med Hagelskytte, säker vapenhantering i praktiken och avståndsbedömning.

kl. 16.00 teoriprov Jägarexamen (HO)

 

Dag 4 (09.00 – c:a 16.00)

09.00-10.00: övningsskytte, kula, på löpande älg

10.00: Praktisk prov samt ev. omprov teori från söndagen

- säker vapenhantering och avståndsbedömning

- lerduveskytte och skytte mot markmål, hagel

- precisionsskytte kula

- skjutning på högvilt – älg

            Litteraturen skall vara väl inläst till kursstart –

* kaffe morgon, fm och em

* lunch bjuds på alla dagar: 2 dagar i herrgården, 1 jägarmässig på skjutbanan samt 1 på Länna skjutbana

* ammunition och lerduvor vid gårdens skjutbanaJägarmässig lunch på skjutbanan

 

Betalning:  Anmälningsavgiften, om 1.500:-, betalas snarast in till bg.-nr. 393-1839. Resterande, 7.000:-, ska vara inbetald senast 14 dagar innan kursstart (ange alltid deltagar- namn på samtliga inbetalningar).

 

När vi erhållit er inbetalda anmälningsavgift skickas kurslitteratur. För att vi skall kunna skicka litteraturen till er måste ni även fylla i anmälan. Kvitto erhålls vid kurstillfället.

 

Övriga kostnader som tillkommer (utöver kursavgiften):

- examensavgift till provledare, kostnader för uppskjutning

- kulammunition vid övningsskytte kula samt uppskjutning,

- ev. övernattning Skytte med klass I-vapen på Länna skjutbana

Kursledare är Carl-Fredrik Odenrick som har stor praktisk erfarenhet av jakt och viltvård.

 

Utbildningens syfte är att dels förbereda dig så att du klarar de praktiska och skriftliga proven, dels få en praktisk erfarenhet av vilt, dess miljö, jaktformer och ev tillvaratagande av vilt om möjlighet ges. Genom att deltagarantalet är begränsat till max 8 personer, kan utbildningen i viss utsträckning utformas efter egna önskemål och förkunskaper.

 

Vi varvar teori med praktik - genomgång av kurslitteraturen, diskussioner, praktiska övningar - vilket blir betydligt intressantare än att sitta i en kurslokal utan möjlighet till kontakt med naturen. Vi har egen trapbana för övning i lerduveskytte och den som tycker detta är svårt ger vi extra träning. Kulskytte övar vi på löpande älg på skjutbanan i Länna där även provet genomförs. Vi övningsskjuter alla 4 dagarna!

 

Avkoppling efter luchen i HerrgårdenDu serveras varje dag lunch. 2 dagar i herrgården, varav en dag med viltanknytning. 2 dagar fältmässigt, vid vår egen skjutbana samt vid avläggande av provet på Länna skjutbana. Vi försöker till stor del nyttja naturens råvaror. Kaffe med bröd serveras, utöver lunchen, 2 gånger om dagen och frukt och vatten finns tillgängligt.

 

 

Jägarmässig lunch vid trapbanan

 

 

 

 

 

Efter godkänd examen blir du inbjuden till en instruktionsjakt på rådjur, hare och räv där vi förklarar hur man lägger upp en jakt och går igenom de olika momenten. Jakten brukar äga rum en söndag i januari. Vi visar även hur man tar hand om viltet efter skott, vi passar och flår djuret tillsammans. Möjlighet till att köpa fällt djur finns. Syftet är att du skall göra dig bekant med jakten och dess miljö och vara väl förberedd när du blir bjuden på jakt någonstans.                                                                              - Bättre att göra felen här än senare -.

 

Om du önskar kan vi ordna övernattning i vår gästladan med full komfort. Men flertalet av våra elever föredrar att åka hem, träffa familjen och eventuellt passera arbetsplatsen. Övernattning ingår ej i kurspriset. Kontakta oss om du önskar pris på övernattning eller referenser från våra tidigare kurser.

 

Vår önskan är att hålla hög kvalitet på utbildningen och din vistelse här samt att se till att du klarar proven.

 

Välkommen!

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

©2005 Stora Rickeby Gård. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: fredag 2 december 2016.